Levensverzekeringen


 

Er zijn veel verschillende vormen van levensverzekeringen. Denk daarbij aan de uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering, lijfrenteverzekering, compagnonsverzekering en beleggingsverzekering. Philips Financieel Advies adviseert en bemiddelt in al deze verzekeringsvormen.

 

Uitvaartverzekering

Speciaal bedoeld om in geval van overlijden de kosten van de uitvaart of crematie te betalen.


Overlijdensrisico-verzekering

Deze verzekering is er om naasten niet op te zadelen met openstaande schulden, maar ook om verlies van inkomen voor de partner en/of kinderen op te vangen.


Lijfrenteverzekering

Pensioenen worden al jaren niet meer verhoogd en in sommige gevallen zelfs verlaagd. Door wisselingen van werkgever en/of zelfstandig ondernemen kunnen er gaten ontstaan in de pensioenopbouw. De lijfrenteverzekering lost dit fiscaalvriendelijk op.


Compagnonsverzekering

De compagnon in de onderneming wordt door middel van deze verzekering gevrijwaard voor de financiële gevolgen bij het overlijden van de zakenpartner.


Beleggingsverzekering

Nu een spaarrekening geen rendement meer oplevert, is beleggen een goed alternatief. Over het algemeen maakt een beleggingsverzekering over langere perioden meer rendement dan een spaarrekening.